• Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho giáo viên các cấp
  • 10:00, 21/11/2020
  • Hiện nay, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông dạy ngoại ngữ hoặc không dạy ngoại ngữ đều bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ. Dưới đây là khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho giáo viên các cấp.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018