Bổ sung 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan từ 15/11

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg , chính thức có hiệu lực từ ngày 11/15/2020. Theo đó, Quyết định 27 đã bổ sung 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Bổ sung 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan từ 15/11 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Quyết định 27/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực ngày 11/15/2020) đã quy định 02 loại hàng sau đây thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan:

1. Thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam (có mã hàng 24.02.2)

2. Rượu: Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 22.08.20.00)

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan bao gồm:

  • Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;

  • Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;

  • Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Như vậy, theo quy định trên, có thể thấy, từ ngày 15/11/2020, ngoài 03 hàng hóa không được gửi kho ngoại quan như hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường; hàng hóa cấm hoặc tạm ngừng xuất nhập khẩu thì sẽ có thêm 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam và rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan, sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Bên cạnh danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, tại khoản 2, khoản 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng quy định hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan bao gồm:

Đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan:

  • Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;

  • Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;

  • Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

Đối với hàng từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan:

  • Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;

  • Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.

Ty Na

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan